Aae Grustak

Vi kan tilby blant annet støpsand, kabelsand, singel, pukk og grus i flere fraksjoner fra Aae Grustak på Hellandsjøen.

Betong Øst har ett blandeverk ved grustaket som vi leverer tilslag til.

Vi har egen hjullaster for opplasting av masser, transport ordner vi selvfølgelig også med

452 14 967