Vintervedlikehold

Vi kan tilby strøing og brøyting for private, næring og det offentlige med traktor og hjullaster. Trenger du assistanse på vintervedlikehold? Ta kontakt!

Vi har tidligere vært underentreprenør for SL Maskin AS, med vintervedlikehold av kommunale veier i Aure Kommune 2015-2021

452 14 967